Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

 

Ο ιστότοπος  www.ahealth.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου  που δημιούργησε και  λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία ΑΣΠΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  και εκπροσωπείται νόμιμα  με Α.Φ.Μ. 111148236 και  Δ.Ο.Υ.  Δ΄ΑΘΗΝΩΝ,  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας  info@ahealth.gr  και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος:  2130057210.

Η έδρα της επιχείρησης ahealth βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 93, τ. κ. 10434. Αθήνα. Αριθμός ΓΕMΗ : 155337903000

Υποχρεούστε να ελέγξετε όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας κατά τη Προεπισκόπηση Παραγγελίας και να μας ενημερώσετε  (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης ολοκλήρωσης παραγγελίας) τηλεφωνικώς ή εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος ή αλλαγή την οποία επιθυμείτε. Για τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι απαραίτητη η συμφωνία του συνόλου των όρων χρήσης του ahealth, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Η χρήση του ahealth έπειτα της αποδοχής των όρων χρήσης συνεπάγεται την αποδοχή τους. Εάν διαφωνείτε με τους όρους χρήσης, καλείστε να μην προβείτε σε χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Κάθε παραγγελία λαμβάνεται διαδικτυακά μέσα από την συμπλήρωση και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας. Μπορείτε να θεωρήσετε πως η παραγγελία σας έχει ληφθεί από τη στιγμή που θα λάβετε μέσω email σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε παραγγελίας επιβεβαιώνεται εκ νέου και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στη σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση, είτε τηλεφωνικά, είτε με e-mail στη διεύθυνση που δηλώθηκε κατά τη διάρκεια εγγραφής.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές

Πριν την αποστολή της παραγγελίας ο χρήστης, πέραν της γνώσεως των όρων του παρόντος, λαμβάνει γνώση και των εξής στοιχείων:

Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος ahealth.gr  συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.24 %

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ενδέχεται να ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.  Σε περίπτωση μικρής/περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά το ηλεκτρονικό κατάστημα ahealth.gr διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, ήτοι παραγγελιών καταχωρηθέντων από διαφορετικούς/ξεχωριστούς χρήστες.

 

Η εταιρεία μας  προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ahealth.gr στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο  ahealth.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δε θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

 

Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για τη δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, αλλά και περιγράφεται με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 213 0057210.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ahealth.gr παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων, που είναι διαθέσιμα, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και παραλαβής των προϊόντων μέσα από τις σχετικές διαθέσιμες μεθόδους αποστολής. Ειδικότερα, ο πελάτης δύναται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί, καθώς και τον τρόπο αποστολής και πληρωμής τους.

Η πρόσβαση στο www.ahealth.gr επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών . Αν όμως παρόλα αυτά χρήστες κάτω των 18 ετών επισκεφθούν  σελίδες με τυχόν ακατάλληλο περιεχόμενο, η εταιρεία δε φέρει καμιά ευθύνη.

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας για πληρωμή μέσω αντικαταβολής που του παρέχεται (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία ειδών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και μη παραλαβή αυτών κλπ.), η τελευταία δύναται να αποκρούσει και να αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη μέσω της δυνατότητας παραλαβής από το κατάστημα.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  όπως επίσης τα κείμενα, οι εικόνες,  τα δεδομένα και το λογισμικό αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  του ahealth  όπως επίσης και τρίτων μερών όπως των προμηθευτών ή συνεργατών του ahealth.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 , την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης ( που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975 και τις αντίστοιχες διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, αναδημοσίευση και η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική μορφή ή αποθήκευση. Η εταιρεία ahealth συλλέγει περιορισμένο αριθμό πληροφοριών με σκοπό την διεξαγωγή των εμπορικών δραστηριοτήτων της. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στο ahealth είναι μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εκάστοτε χρήστη.

 

 

Ανωτέρα Βία

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης και της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

 

 

Τροποποίηση Των Όρων Του Παρόντος

 

H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από τη στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

 

 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Λόγω  διεθνοποίησης  του διαδικτύου οποιεσδήποτε ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στο www.ahealth.gr  ή την χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως συνδρομής αμέλειας, δεν δημιουργούν  ευθύνη της Εταιρείας, των συνεργατών και των αντιπροσώπων της. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν antivirus  ώστε να προφυλαχθούν από τυχόν διαδικτυακούς ιούς.

 

 

Το www.ahealth.gr  δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν από  τη χρήση του ahealth.gr  όσον αφορά την  αδυναμία εκτέλεσης, ή την διακοπή, καθυστέρηση λειτουργίας ή πτώση της τηλεφωνικής  γραμμής Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από διαδικτυακούς  ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που τυχόν χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Δικαιώματα Καταναλωτή  

Η εταιρεία ahealth από την πλευρά της είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον επισκέπτη – χρήστη πριν ο ίδιος προβεί στην ολοκλήρωση αγοράς ενός προϊόντος για τα εξής :

α. τα περιγραφή του  προϊόντος

β. τη συνολική αξία των προϊόντων/αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

γ. τυχόν επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις όπως για παράδειγμα τα έξοδα αποστολής, παράδοσης και ταχυδρομείου.

Εφόσον διεκπεραιωθεί η αγορά και ο χρήστης καταβάλλει το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό, η εταιρεία ahealth οφείλει με τη σειρά της να παραδώσει το αντίστοιχο προϊόν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας του συγκεκριμένου προϊόντος. Κατά την περίπτωση υπερβολικής καθυστέρησης παράδοσης του εν λόγω προϊόντος, ο επισκέπτης – χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει την σύμβαση, υποχρεώνοντας έτσι την εταιρεία να του καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό χρημάτων που παρέλαβε.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο επισκέπτης – χρήστης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εν λόγω σύμβαση και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως, και χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει στην «Εταιρεία» το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Η προθεσμία αυτή ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ σε περίπτωση κατά την οποία ο καταναλωτής δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως για το δικαίωμά του αυτό, τότε η προθεσμία αυτή επεκτείνεται στους 12 μήνες.

Επιστροφές γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, ήτοι χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

 

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως σκοπό να κατανοήσετε το λόγο συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων.       Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του αρμόδιου για ζητήματα προστασίας δεδομένων:  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι η εταιρεία ahealth που εδρεύει στην Αθήνα με                Α. Φ.Μ. 111148236   Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο προστασίας δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ahealth.gr

 

Πλαίσιο Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας συνιστά υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Για τον λόγο αυτόν, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα προκειμένου να προστατεύουμε τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς έτσι ώστε να αποτρέπουμε αποτελεσματικά τυχόν παραβίαση της ασφάλειας τους, όπως την απώλειά τους και την κακή χρήση τους από τρίτους. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να σας παρέχουμε έναν λειτουργικό ιστότοπο . Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριζόμαστε τις διαδικτυακές σας αγορές στο ahealth.gr, προβαίνοντας έτσι σε επεξεργασία των παραγγελιών σας μέσω των διαδικτυακών μας υπηρεσιών όπως επίσης και σε αποστολή ειδοποιήσεων σχετικά με την παράδοση των προϊόντων σας.

Συλλογή Δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.  Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

·         Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνσης χρέωσης και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

·         Πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σας στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο.

·          Προσωπικές προτιμήσεις, όπως ο κατάλογος επιθυμιών σας, καθώς και προτιμήσεις σχετικά με το μάρκετινγκ και τα cookies

·         Στοιχεία πληρωμών ή πιστωτικών καρτών

·          Διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies.

·         Τοποθεσία.

Τα Δικαιώματα σας

Σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να μας ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

·         Πρόσβασης και Ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε.

·         Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

·         Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο.

·         Φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς.

·         Διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς τους οποίους συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: info@ahealth.gr

Μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου στο 2130057210.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί με την αίτηση σας. Το αίτημα σας θα επεξεργαστεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης,

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στο ahelth.gr . Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης).

Εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση

Η εξυπηρέτηση πελατών συμβάλει στη δημιουργία ευχαριστημένων πελατών που είναι κλειδί επιτυχίας για όλες τις επιχειρήσεις.  Η ahealth δίνει μεγάλη σημασία στη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών της καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιτυχία και την αξιοπιστία της στην ελληνική αγορά. την διεκπεραίωση αγοράς ενός προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα ahealth, ο επισκέπτης – χρήστης ενημερώνεται με email επιβεβαίωησης παραγγελίας του. Η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση αγοράς από την πλευρά του χρήστη, οφείλει να παραδώσει το αντίστοιχο επιθυμητό προϊόν στον καταναλωτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

 

Υποχρεώσεις προμηθευτή για ελαττωματικά προϊόντα

Σε περίπτωση πώλησης ελαττωματικού προϊόντος, ο προμηθευτής υποχρεούται να το ανταλλάξει με νέο προϊόν. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, τα χρήματα θα επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από τη στιγμή που η εταιρεία ahealth παραλάβει τα προϊόντα που της επιστράφησαν.

Επιστροφές γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, ήτοι χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Απαγορεύεται η επιστροφή προϊόντων, που πρόκειται να αλλοιωθούν ή να λήξουν σύντομα, καθώς και αυτών που θεωρούνται ακατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.

Ο χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να επιστρέψει κάποιο προϊόν, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του e-mail της «Εταιρείας» : info@ahealth.gr

Πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων

H  συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες αποτελεί στόχο του ahealth.. Η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων είναι θεμελιώδης για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Το εξειδικευμένο προσωπικό του ahealth  βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, πριν αλλά και μετά την παράδοση των προϊόντων μας, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία. Στο τηλέφωνο  213 0057210, με e-mail στο info@ahealth.gr  μπορείτε να αναφέρετε το πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Αποδοχή Όρων Συναλλαγής

Η τοποθέτηση μίας παραγγελίας στο e-shop, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της φόρμας παραγγελίας, σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή των ανωτέρω όρων συναλλαγής.

Ασφάλεια Πλοήγησης

Η εταιρεία ahealth  διαθέτει εξειδικευμένα συστήματα ασφαλείας για τον έλεγχο και την καταγραφή όλων των προσβάσεων και την αποτροπή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης ενέργειας στα συστήματά της. Το ahealth  χρησιμοποιεί τις τελευταίες μεθόδους κρυπτογράφησης και πιστοποίησης ασφάλειας έτσι ώστε να αισθάνεστε ασφαλής κατά την περιήγησή σας και κατά τη διαδικασία των συναλλαγών στην ιστοσελίδα μας. Σε κανέναν από τους τρόπους πληρωμής και ειδικότερα στη χρέωση καρτών το ahealth.gr  δεν εμπλέκεται και δεν κρατάει τα στοιχεία της κάρτας ή οποιαδήποτε οικονομικά στοιχεία. Οι συναλλαγές και τα στοιχεία των καρτών, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, δίνονται από τον ιδιοκτήτη της κάρτας μέσω ασφαλών δικτύων των τραπεζών, απευθείας στις τράπεζες και απλώς το ahealth.gr ενημερώνεται από τα τραπεζικά ιδρύματα για την επιτυχία ή μη ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

 

Ισχύον Δίκαιο

 

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται και ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών. Επίσης έχετε δικαίωμα στον Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ( ODR ) σχετικά με τις online συναλλαγές σας στον ακόλουθο  σύνδεσμο.

https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

 

Ο ιστότοπος  www.ahealth.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου  που δημιούργησε και  λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία Ασπιώτη  Αικατερίνη  και εκπροσωπείται νόμιμα  με Α.Φ.Μ. 111148236 και  Δ.Ο.Υ.  Δ΄ΑΘΗΝΩΝ,  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας  info@ahealth.gr  και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος:  2130057210.

Η έδρα της επιχείρησης ahealth βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 93, τ. κ. 10434. Αθήνα. Αριθμός ΓΕMΗ : 155337903000

Υποχρεούστε να ελέγξετε όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας κατά τη Προεπισκόπηση Παραγγελίας και να μας ενημερώσετε  (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης ολοκλήρωσης παραγγελίας) τηλεφωνικώς ή εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος ή αλλαγή την οποία επιθυμείτε. Για τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι απαραίτητη η συμφωνία του συνόλου των όρων χρήσης του ahealth, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Η χρήση του ahealth έπειτα της αποδοχής των όρων χρήσης συνεπάγεται την αποδοχή τους. Εάν διαφωνείτε με τους όρους χρήσης, καλείστε να μην προβείτε σε χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Κάθε παραγγελία λαμβάνεται διαδικτυακά μέσα από την συμπλήρωση και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας. Μπορείτε να θεωρήσετε πως η παραγγελία σας έχει ληφθεί από τη στιγμή που θα λάβετε μέσω email σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε παραγγελίας επιβεβαιώνεται εκ νέου και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στη σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση, είτε τηλεφωνικά, είτε με e-mail στη διεύθυνση που δηλώθηκε κατά τη διάρκεια εγγραφής.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές

Πριν την αποστολή της παραγγελίας ο χρήστης, πέραν της γνώσεως των όρων του παρόντος, λαμβάνει γνώση και των εξής στοιχείων:

Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος ahealth.gr  συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.24 %

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ενδέχεται να ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.  Σε περίπτωση μικρής/περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά το ηλεκτρονικό κατάστημα ahealth.gr διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, ήτοι παραγγελιών καταχωρηθέντων από διαφορετικούς/ξεχωριστούς χρήστες.

 

Η εταιρεία μας  προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ahealth.gr στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο  ahealth.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δε θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

 

Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για τη δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, αλλά και περιγράφεται με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 213 0057210.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ahealth.gr παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων, που είναι διαθέσιμα, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και παραλαβής των προϊόντων μέσα από τις σχετικές διαθέσιμες μεθόδους αποστολής. Ειδικότερα, ο πελάτης δύναται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί, καθώς και τον τρόπο αποστολής και πληρωμής τους.

Η πρόσβαση στο www.ahealth.gr επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών . Αν όμως παρόλα αυτά χρήστες κάτω των 18 ετών επισκεφθούν  σελίδες με τυχόν ακατάλληλο περιεχόμενο, η εταιρεία δε φέρει καμιά ευθύνη.

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας για πληρωμή μέσω αντικαταβολής που του παρέχεται (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία ειδών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και μη παραλαβή αυτών κλπ.), η τελευταία δύναται να αποκρούσει και να αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη μέσω της δυνατότητας παραλαβής από το κατάστημα.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  όπως επίσης τα κείμενα, οι εικόνες,  τα δεδομένα και το λογισμικό αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  του ahealth  όπως επίσης και τρίτων μερών όπως των προμηθευτών ή συνεργατών του ahealth.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 , την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης ( που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975 και τις αντίστοιχες διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, αναδημοσίευση και η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική μορφή ή αποθήκευση. Η εταιρεία ahealth συλλέγει περιορισμένο αριθμό πληροφοριών με σκοπό την διεξαγωγή των εμπορικών δραστηριοτήτων της. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στο ahealth είναι μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εκάστοτε χρήστη.

 

 

Ανωτέρα Βία

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης και της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

 

 

Τροποποίηση Των Όρων Του Παρόντος

 

H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από τη στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

 

 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Λόγω  διεθνοποίησης  του διαδικτύου οποιεσδήποτε ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στο www.ahealth.gr  ή την χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως συνδρομής αμέλειας, δεν δημιουργούν  ευθύνη της Εταιρείας, των συνεργατών και των αντιπροσώπων της. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν antivirus  ώστε να προφυλαχθούν από τυχόν διαδικτυακούς ιούς.

 

 

Το www.ahealth.gr  δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν από  τη χρήση του ahealth.gr  όσον αφορά την  αδυναμία εκτέλεσης, ή την διακοπή, καθυστέρηση λειτουργίας ή πτώση της τηλεφωνικής  γραμμής Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από διαδικτυακούς  ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που τυχόν χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Δικαιώματα Καταναλωτή  

Η εταιρεία ahealth από την πλευρά της είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον επισκέπτη – χρήστη πριν ο ίδιος προβεί στην ολοκλήρωση αγοράς ενός προϊόντος για τα εξής :

α. τα περιγραφή του  προϊόντος

β. τη συνολική αξία των προϊόντων/αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

γ. τυχόν επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις όπως για παράδειγμα τα έξοδα αποστολής, παράδοσης και ταχυδρομείου.

Εφόσον διεκπεραιωθεί η αγορά και ο χρήστης καταβάλλει το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό, η εταιρεία ahealth οφείλει με τη σειρά της να παραδώσει το αντίστοιχο προϊόν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας του συγκεκριμένου προϊόντος. Κατά την περίπτωση υπερβολικής καθυστέρησης παράδοσης του εν λόγω προϊόντος, ο επισκέπτης – χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει την σύμβαση, υποχρεώνοντας έτσι την εταιρεία να του καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό χρημάτων που παρέλαβε.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο επισκέπτης – χρήστης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εν λόγω σύμβαση και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως, και χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει στην «Εταιρεία» το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Η προθεσμία αυτή ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ σε περίπτωση κατά την οποία ο καταναλωτής δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως για το δικαίωμά του αυτό, τότε η προθεσμία αυτή επεκτείνεται στους 12 μήνες.

Επιστροφές γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, ήτοι χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

 

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως σκοπό να κατανοήσετε το λόγο συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων.       Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του αρμόδιου για ζητήματα προστασίας δεδομένων:  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι η εταιρεία ahealth που εδρεύει στην Αθήνα με                Α. Φ.Μ. 111148236   Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο προστασίας δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ahealth.gr

 

Πλαίσιο Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας συνιστά υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Για τον λόγο αυτόν, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα προκειμένου να προστατεύουμε τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς έτσι ώστε να αποτρέπουμε αποτελεσματικά τυχόν παραβίαση της ασφάλειας τους, όπως την απώλειά τους και την κακή χρήση τους από τρίτους. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να σας παρέχουμε έναν λειτουργικό ιστότοπο . Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριζόμαστε τις διαδικτυακές σας αγορές στο ahealth.gr, προβαίνοντας έτσι σε επεξεργασία των παραγγελιών σας μέσω των διαδικτυακών μας υπηρεσιών όπως επίσης και σε αποστολή ειδοποιήσεων σχετικά με την παράδοση των προϊόντων σας.

Συλλογή Δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.  Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

·         Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνσης χρέωσης και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

·         Πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σας στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο.

·          Προσωπικές προτιμήσεις, όπως ο κατάλογος επιθυμιών σας, καθώς και προτιμήσεις σχετικά με το μάρκετινγκ και τα cookies

·         Στοιχεία πληρωμών ή πιστωτικών καρτών

·          Διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies.

·         Τοποθεσία.

Τα Δικαιώματα σας

Σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να μας ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

·         Πρόσβασης και Ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε.

·         Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

·         Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο.

·         Φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς.

·         Διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς τους οποίους συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: info@ahealth.gr

Μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου στο 2130057210.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί με την αίτηση σας. Το αίτημα σας θα επεξεργαστεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης,

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στο ahelth.gr . Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης).

Εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση

Η εξυπηρέτηση πελατών συμβάλει στη δημιουργία ευχαριστημένων πελατών που είναι κλειδί επιτυχίας για όλες τις επιχειρήσεις.  Η ahealth δίνει μεγάλη σημασία στη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών της καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιτυχία και την αξιοπιστία της στην ελληνική αγορά. την διεκπεραίωση αγοράς ενός προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα ahealth, ο επισκέπτης – χρήστης ενημερώνεται με email επιβεβαίωησης παραγγελίας του. Η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση αγοράς από την πλευρά του χρήστη, οφείλει να παραδώσει το αντίστοιχο επιθυμητό προϊόν στον καταναλωτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

 

Υποχρεώσεις προμηθευτή για ελαττωματικά προϊόντα

Σε περίπτωση πώλησης ελαττωματικού προϊόντος, ο προμηθευτής υποχρεούται να το ανταλλάξει με νέο προϊόν. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, τα χρήματα θα επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από τη στιγμή που η εταιρεία ahealth παραλάβει τα προϊόντα που της επιστράφησαν.

Επιστροφές γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, ήτοι χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Απαγορεύεται η επιστροφή προϊόντων, που πρόκειται να αλλοιωθούν ή να λήξουν σύντομα, καθώς και αυτών που θεωρούνται ακατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.

Ο χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να επιστρέψει κάποιο προϊόν, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του e-mail της «Εταιρείας» : info@ahealth.gr

Πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων

H  συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες αποτελεί στόχο του ahealth.. Η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων είναι θεμελιώδης για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Το εξειδικευμένο προσωπικό του ahealth  βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, πριν αλλά και μετά την παράδοση των προϊόντων μας, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία. Στο τηλέφωνο  213 0057210, με e-mail στο info@ahealth.gr  μπορείτε να αναφέρετε το πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Αποδοχή Όρων Συναλλαγής

Η τοποθέτηση μίας παραγγελίας στο e-shop, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της φόρμας παραγγελίας, σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή των ανωτέρω όρων συναλλαγής.

Ασφάλεια Πλοήγησης

Η εταιρεία ahealth  διαθέτει εξειδικευμένα συστήματα ασφαλείας για τον έλεγχο και την καταγραφή όλων των προσβάσεων και την αποτροπή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης ενέργειας στα συστήματά της. Το ahealth  χρησιμοποιεί τις τελευταίες μεθόδους κρυπτογράφησης και πιστοποίησης ασφάλειας έτσι ώστε να αισθάνεστε ασφαλής κατά την περιήγησή σας και κατά τη διαδικασία των συναλλαγών στην ιστοσελίδα μας. Σε κανέναν από τους τρόπους πληρωμής και ειδικότερα στη χρέωση καρτών το ahealth.gr  δεν εμπλέκεται και δεν κρατάει τα στοιχεία της κάρτας ή οποιαδήποτε οικονομικά στοιχεία. Οι συναλλαγές και τα στοιχεία των καρτών, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, δίνονται από τον ιδιοκτήτη της κάρτας μέσω ασφαλών δικτύων των τραπεζών, απευθείας στις τράπεζες και απλώς το ahealth.gr ενημερώνεται από τα τραπεζικά ιδρύματα για την επιτυχία ή μη ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

 

Ισχύον Δίκαιο

 

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται και ερμηνεύεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών. Επίσης έχετε δικαίωμα στον Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ( ODR ) σχετικά με τις online συναλλαγές σας στον ακόλουθο  σύνδεσμο.

https://ec.europa.eu/consumers/odr