Όροι ανάκλησης

Ανάκληση σηµαίνει κάθε µέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή ενός ελαττωματικού προϊόντος,. Σκοπός της ανάκλησης είναι η αντικατάσταση ενός προϊόντος για την καλύτερη προστασία του καταναλωτή.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη σύμβαση γραπτώς εντός δύο εβδομάδων χωρίς μνεία λόγου (π.χ. e-mail) ή - εφόσον έχετε παραλάβει το προϊόν πριν από τη λήξη της προθεσμίας - με την επιστροφή του προϊόντος. Η προθεσμία αρχίζει από την παραλαβή των γραπτών αυτών όρων, όχι όμως νωρίτερα από τη λήψη των εμπορευμάτων από τον αποδέκτη.

Η ανάκληση πρέπει να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση:

 

    E- mail: info@ahealth.gr   ή

   

    Διεύθυνση: Αριστοτέλους 93, 10434, Αθήνα

 

Στο πλαίσιο της δήλωσης ανάκλησης σας παρακαλούμε να μας ονομάσετε προαιρετικά τους λόγους επιστροφής και θα καταγράψουμε άλλες πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για μια γρήγορη και αποτελεσματική επεξεργασία. Για την για εσάς πιο άνετη διεκπεραίωση της επιστροφής σας, παραλαμβάνουμε εμείς τα εμπορεύματα από το χώρο σας και σας επιστρέφουμε το χρηματικό ποσό στον λογαριασμό της τράπεζάς σας που έχουμε αποθηκεύσει.